Aplikasi

Downloads: 
  • File icon Kabar Bae Bahasa Manado (Mac OS)
    Download2.93 MB
  • File icon Kabar Bae Bahasa Manado (Windows)
    Download1.74 MB
  • File icon Kabar Bae Bahasa Manado (Android)
    Download4.23 MB

Kalu ngoni suka mo baca ni Kabar Bae Bahasa Manado kong ngoni mo taru di Hp yang Android, ngoni bole ambe de pe aplikasi disini, kong lei kalu ngoni mo suka baca pa ngoni pe komputer ngoni lei bole ambe de pe aplikasi disini.

gbr Alkitab manado.jpg